Da bi bila plovba, kar se da največji užitek je potrebno upoštevati tudi nekaj osnovnih določil in pravil obnašanja, predpisov, ki veljajo na naši ladjici

SPLOŠNI POGOJI PLOVBE IN STORITEV NA NAŠI LADJICI LJ-25

 • 1. družba Rečni Pirati d.o.o. izvaja dejavnost celinske plovbe z ladjicami ter pogostitve na reki Ljubljanici
 • 2. kapitan oz. posadka si lahko pridrži pravico, da lahko zaradi same varnosti plovbe, potnikov in posadke, zaradi neprimernega rečnega toka ali nepredvidljivih vremenskih razmer (megla, močan veter ipd...), tehničnih težav ali katerih koli drugih razlogov, ki bi lahko vplivali na varnost plovbe, posadke in potnikov, delno ali v celoti odpove ali spremeni potek plovbe, spremeni mesto vkrcanja in izkrcanja. Potnike bomo o tem pravočasno obveščali v kolikor je to le mogoče.
 • 3. v primeru kakršnekoli nevarnosti na plovbi morajo potniki striktno upoštevati navodila kapitana in posadke
 • 4. kapitan plovila ima vedno prvo in zadnjo besedo ter nosi odgovornost kot pooblaščena oseba
 • 5. varnost plovbe, njene posadke in potnikov je vedno najpomembnejša (SAFETY ABOUT ALL oz. SAFETY FIRST)
 • 6. kapitan lahko skupino oz. potnike premesti tudi na drugo ladjico oz. izvede plovbo z drugo ladjico v kolikor je to potrebno za normalno izvedbo plovbe in v kolikorrazmere to dopuščajo oz. v kolikor je to izvedljivo (v primeru tehnične okvare, časovne stiske oz. zamude ali katerikoli drugih razlogov, ki bi onemohočali normalno izvedbo plovbe). Potnike bomo o tem pravočasno obveščali
 • 7. spodbujamo odgovorno konzumiranje-pitje alkoholnih pijač
 • 8. potniki so dolžni nemudoma javiti kapitanu oz. posadki vsako bolezensko ali kakršnokoli drugo nenavadno stanje potkikov
 • 9. čas plovbe je čas vkrcanja + dejanski čas plovbe + čas izkrcanja
 • 10. potniki se morajo obnašati primerno in korektno ter v skladu z navodili kapitana in posadke
 • 11. kapitan oz. posadka lahko zaradi neprimernega obnašanja potnika do kapitana, posadke, drugih potnikov oz. gostov na ladjici odstrani z ladjice ali delno ali v celoti odpove plovbo zaradi varnosti same plovbe in potnikov
 • 12. kapitan oz. posadka lahko vinjenega potnika odstrani z ladjice zaradi varnosti same plovbe, potnikov in posadke
 • 13. slike hrane in piače na teh spletnih straneh in v ponudbah so simbolične in lahko odstopajo od dejanskega stanja
 • 14. izbrana ponudba lahko delno tudi odstopa od dejanskega stanja v kolikor šef ladijske kuhinje oceni da je to potrebno (npr, kadar gre za jedi sezonske narave, po dogovoru z naročnikom ipd...
 • 15. izbrana ponudba/meni mora biti enotna za celotno skupino/zaključeno družbo razen v primeru posebnosti kot so alergije, vegetarijanstva/veganstva, kroničnih bolezni, naročnik mora nujno na to opozotiti predhodno vsaj 2 dni pred samo plovbo
 • 16. strežena hrana je meni pripravljen na mešanih ploščah postrežene na mizah gostov
 • 17. samopostrežni bife je odprti bife s hrano kjer si gostje lahko sami postrežejo s hrano (v smislu švedskega ali ruskega buffeta)
 • 18. zaradi težav v slovenski nabavni verigi lahko pride do težav z dobavo določenih izdelkov, zato ima šef ladijske kuhinje možnost, da za izdelek zamenja z primerljivim
 • 19. hrane porcijsko ne strežemo, razen ko to zahteva posebno pripravo hrane npr. vegetarianstvo/veganstvo, kronične bolezni, alergije, halal, naročnik mora na to opozoriti vsaj 2 dni pred plovbo
 • 20. seznam alergenih snovi je objavljen na naših spletnih straneh
 • 21. v notranjosti ladjice ne kadimo, prostor za kajenje je na odprti palubi ladjice
 • 22. v primeru manjših skupin (tja do 12 oseb), lahko izvajalec tudi združi več skupin na eni plovbi v kolikor oceni da je to potrebno
 • 23. izvajalec storitve ima možnost t.i. riziko slabe udeležbe in lahko zaračuna polno število naročenih menijev v kolikor število odstopa za več kot 10% in to ni bilo vnaprej sporočeno s strani naročnika
 • 24. na naši ladjici se redno testiramo se držimo priporočil NIJZ za preprečevanje bolezni COVID-19, zato tudi naše potnike naprošamo da upoštevajo priporočila NIJZ
 • 25. posebej naprošamo starše in skrbnike, da so odgovorni do svojih otrok, da skrbijo in pazijo na svoje otroke, da otroci ne plezajo po mizah/klopeh in pod mizami, da ne plezajo po ograjah in oknih ter upoštevajo navodila posadke, saj ladjica ni in ne more biti otroško igrišče
 • 26. potniki se z naročilom/rezervacijo plovbe oz. z vkrcanjem na ladjico strinjajo z temi splošnimi določili oz. pogoji
 • HVALA ZA RAZUMEVANJE IN LEPO POZDRAVLJENI