Da bi bila plovba po reki Ljubljanici, kar se da največji užitek na naši ladjici je včasih potrebno upoštevati tudi nekaj osnovnih pravil obnašanja predpisov in storitev, ki veljajo na naši ladjici.

Splošni pogoji plovbe in storitev na naši ladjici LJ-25 Barbara

• družba Rečni pirati d.o.o. izvaja dejavnost celinske plovbe t.j. plovbe z ladjicami na reki Ljubljanici in pogostitve na ladjicah po reki Ljubljanici

• kapitan ali posadka si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli zaradi varnosti same plovbe in potnikov zaradi neprimernega rečnega toka ali nepredvidljivih vremenskih razmer (megla, močan veter ipd..), tehničnih težav ali katerikoli drugih razlogov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe in potnikov odpove plovbo v celoti ali delno oz. spremeni potek plovbe oz. izleta z ladjico, spremeni mesto vkrcanja ali izkrcanja. Potnike bomo o tem pravočasno obveščali, kolikor je le to mogoče.

• v primeru kakršnekoli nevarnosti na plovbi morajo potniki upoštevati navodila kapitana in posadke

• kapitan ladjice ima vedno prvo in zadnjo besedo ter nosi odgovornost

• varnost plovbe, ladjice, posadke in potnikov je vedno najpomembnejša SAFETY ABOUT ALL oz. #SAFETY FIRST#

• kapitan lahko skupino oz. potnike premesti tudi na drugo ladjico, oz plovbo izvede z drugo ladjico, v kolikor je to potrebno za normalno izvedbo plovbe in v kolikor razmere to dopuščajo oz. v kolikor je to izvedljivo (v primeru tehnične okvare, časovne stiske oz. zamude, zaradi varnosti same plovbe ali katerikoli drugih razlogov, ki bi onemogočali normalno izvedbo plovbe). Potnike bomo o tem pravočasno obveščali, kolikor je le to mogoče.

• potniki so dolžni takoj javiti kapitanu ali posadki vsako bolezensko ali kakršnokoli drugo nenavadno stanje drugega potnika/ce

• Čas plovbe=Npr. čas vkrcanja+dejanski čas plovbe+čas za izkrcanje

• potniki in drugi gostje na ladjici se morajo obnašati primerno in korektno ter v skladu z navodili kapitana in posadke

• kapitan ali posadka lahko zaradi neprimernega obnašanja potnikov do posadke, do drugih potnikov ali gostov, potnike odstrani z ladjice ali odpove delno ali v celoti plovbo zaradi varnosti plovbe in potnikov

• kapitan ali posadka lahko vinjenega potnika oz. gosta odstrani z ladjice zaradi varnosti plovbe in potnikov

• slike hrane in pijače na teh spletnih straneh in ponudbah so simbolične in lahko odstopajo od dejanskega stanja

• Izbrani meni mora biii enoten za celo zaključeno skupino, razen v primeru alergij, vegetarijanstva ipd... v tem primeru mora naročnik na to opozoriti predhodno

• Sprememba izbranega menija; naročnik lahko po želji tudi zamenja kakšne jedi iz drugih menijev, vendar samo v dogovoru z kapitanom oz. šefom kuhinje. Če zamenjava jedi na meniju zahteva večjo dodatno pripravo ali je jed iz dražjega menija, ali je neprimerljivo dražja, se cena menija lahko poveča od 10% do 30%

• izbrani meni lahko delno tudi odstopa od dejanskega stanja

• ladijski šef kuhinje lahko delno spremeni meni v kolikor oceni, da je to potrebno (npr. kadar gre za jedi sezonske narave, po dogovoru z naročnikom, v prednovoletnem obdobju se vsi različni aperitivi nadomestijo z penečim vinom)

• STREŽENA HRANA je meni pripravljen na mešanih ploščah na mizah gostov, SAMOPOSTREŽNI TOPLI BIFE je odprti bife z hrano, (v smislu švedskega ali ruskega bifeja, kjer si gostje sami na posebni mizi lahko postrežejo hrano.

• Hrane porcijsko NE STREŽEMO!(razen v primeru, ko zahteva posebno pripravo npr. alergije, vegetarijanstvo ali veganstvo, halal ipd...)v tem primeru mora biti hrana naročena vsaj 2 dni prej

• Hrana se pripravlja na sami ladjici razen ko razmere tega ne dopuščajo oz je potrebna posebna priprava, sezonska hrana in sezonska priprava hrane.

• SPODBUJAMO ODGOVORNO KONZUMIRANJE-PITJE ALKOHOLA

• Količina pijače na meniju all inclusive je namenjena normalni konzumaciji in ni neomejena.

• Vse kar ni navedeno na meniju se plača dodatno oz. po ceniku (dodatna pijača, dodatna plovba ipd...

seznam alergenih snovi je objavljen tu

• izvajalec storitve ima možnost (t.i. riziko slabe udeležbe) oz. lahko zaračuna polno št. naročenih menijev v kolikor št. neprimerno odstopa od naročenega in le to ni bilo vnaprej potrjeno oz. sporočeno

• v primeru manjših skupin(do 20 oseb) lahko izvajalec storitve združi več skupin na eni plovbi

• potniki/stranke se z naročilom/rezervacijo plovbe oz vkrcanjem na ladjico strinjajo s temi pogoji